Technologie, vybavení a služby
pro průmysl žárového zinkování
Anlagen, Equipment
und Serviceleistungen
für die Feuerverzinkungsindustrie

O společnosti

Skupina společností FIB se sídlem v Tubize / Belgie je jedním z předních světových dodavatelů zařízení, vybavení a služeb pro průmysl žárového zinkování.

Od roku 1936 skupina společností FIB vyvíjí, vyrábí, dodává a instaluje inovativní nejmodernější technologii a může odkazovat na realizované úspěšné projekty ve více než 60 zemích po celém světě.

 

V roce 2020 skupina společností FIB převzala obchodní aktivity společnosti Galavatech Germany a integrovala je do nově založené, 100% vlastněné dceřiné společnosti. Tato nová společnost působí pod názvem FIB Galvatech. Společnost FIB Galvatech se zaměřuje na specifické požadavky německého „sektoru zinkování dílů“ (pro kusové zboží a pro malé díly). Zákazníci v Německu jsou obsluhováni a podporováni, samozřejmě s nejvyšší kvalitou a pečlivostí, z města Langerwehe (Severní Porýní – Vestfálsko). FIB Galvatech je řízen v oboru zkušeným německým týmem s podporou centrály v Tubize / Belgie.

Products

Zinkovací pec s keramickou vanou

Zinkovací pec s ocelovou vanou

Sušící pec se systémem zpětného získávání tepla

Žárové zinkování (pro kusové zboží)

Edstředivé zinkování (pro malé díly)

keramickou

Zinkovací pec s keramickou vanou

Na základě originálního vzájemně propojeného žáruvzdorného složení prvků, vykazují naše zinkovací pece dokonalou stabilitu těchto prvků v čase. Tato konstrukce umožňuje v případě potřeby dosáhnout i teplot vyšších než 600 ° C. Kromě klasické špičkové topné technologie vybavené obzvláště nízkou emisí oxidů dusíku a vysoce účinnou spalovací technologií, poskytujeme osvědčenou technologii založenou na plynových hořácích ponořených do roztaveného zinku. Tato technologie umožňuje značnou úsporu energie a svou kompaktností i prostoru. Protože technologie s ponornými hořáky umožňuje práci se slitinami a při vysokých teplotách, umožňuje zákazníkům významné snížení spotřeby plynu a snížení tvorby zinkového popela. Tato technologie, která je schopná pracovat se slitinami a za vysokých teplot, umožňuje drasticky minimalizovat spotřebu plynu a určitou tvorbu popela.

Minimalizace emisí plynu a uhlíku

Kompaktnost zařízení

Rychlá tepelná odezva, protože teplo je přímo distribuovávo do roztaveného zinku / slitiny

 • Vysoce odolný systém obložení vzájemně porpojených žáruvzdorných prvků (řešení  až do teplot 600 ° C)
 • Systém spalování s nízkými emisemi NOX
 • Plná regulace poměru vzduch/plyn minimalizující tvorbu zinkového popelu
 • Kompaktnost zařízení
 • Minimalizace emisí plynu a uhlíku
 • Rychlá tepelná odezva, protože teplo je přímo distribuovávo do roztaveného zinku / slitiny
Zinkovací

Zinkovací pec s ocelovou vanou

Zinkovací pec je srdcem každé žárové zinkovny. Kvalita její konstrukce a zpracování má rozhodující vliv na kvalitu pozinkovaného materiálu (zinkový povrch), na úroveň provozních nákladů (spotřeba zinku, energetická účinnost) a na životnost zinkovací vany (až 10 let).

 • Robustní ocelová konstrukce
 • Vysoce kvalitní izolace (keramické rohože plus izolační cihly)
 • Topení z jedné strany vysokorychlostními hořáky
 • Řídicí systém s technologií profibus (například Siemens Simatik-S7)
 • Automatická regulace teploty a monitorování teploty
 • Systém řízení tlaku v peci
 • Zinkovací ocelová vana (s přídavkem malým množstvím uhlíku a křemíku)
 • Kryt pece
 • Filtr zinkového prachu
 • Vysoký stupeň předmontáže umožňuje krátkou dobu instalace na místě
 • Fáze rozehřevu šetrná k zinkovací vaně (pomocí programovatelné regulace teploty)
 • Dlouhý životní cyklus zinkovací vany (díky sofistikované řídicí technologii)
 • Nejlepší tepelná účinnost a stabilita (pomocí systému řízení tlaku v peci)
 • Snadná oprava a uživatelsky přívětivá manipulace
 • Nízké provozní náklady (pomocí nejmodernějšího designu a výrobě)

Nejlepší tepelná účinnost a stabilita (pomocí systému řízení tlaku v peci)

Fáze rozehřevu šetrná k zinkovací vaně (pomocí programovatelné regulace teploty)

Dlouhý životní cyklus zinkovací vany (díky sofistikované řídicí technologii)

Snadná oprava a uživatelsky přívětivá manipulace

Sušící pec

Sušící pec se systémem zpětného získávání tepla

Každá moderní zinkovna by měla být vybavena sušicí pecí. Rozhodujícím způsobem přispívá jak k dosažení ekonomických výhod (zvýšení výrobního výkonu, úspor spotřeby zinku), tak ke zlepšení kvality produktu (rovnoměrné nanášení tavidla) a ke zvýšení provozní bezpečnosti (zabránění riziku rozstřikování zinku).

Úspora spotřeby zinku (až 1% hmotnosti v poměru hmotnosti pozinkovaného materiálu)

Až o 20% vyšší produkční výkon

 • Robustní ocelová konstrukce s keramickým obložením, alternativně betonové tělo
 • Nepřímý systém ohřevu suchého vzduchu
 • Nákladání do sušičky zavěsem na přepravní jednotce nebo pomocí řetězového dopravníku
 • Individuálně vedené vzduchové potrubí pro sušičku
 • Energeticky úsporný systém rekuperace tepla (využívající odpadní plyny ze zinkovací pece)
 • Přídavné topné zařízení (pokud je to užitečné a/nebo nutné)
 • Tunelová sušárna
 • Pec pod úrovní podlahy
 • Sušící pec s délkovým podáváním
 • Sušící pec s příčným podáváním
 • Sušící pec s posuvnými kryty
 • Sušící pec se sklopnými kryty
 • Sušící pec se zvedacími dveřmi
 • Sušící pec se 2 až 5 pozicemi sušení
 • Až o 20% vyšší produkční výkon
 • Úspora spotřeby zinku (až 1% hmotnosti v poměru hmotnosti pozinkovaného materiálu)
 • Stálá kvalita pozinkovaného materiálu (např. absence černých skvrn v povlaku)
 • Zvýšená provozní bezpečnost (např. zabránění riziku postříkání zinkem)
Pro kusové zboží

Žárové zinkování (pro kusové zboží)

Všechny naše žárové zinkovny (pro kusové zboží) jsou navrženy námi podle specifikací zákazníka s individuálním uspořádáním provozu. Jsou přizpůsobeny příslušným technickým požadavkům zákazníka, rozměrům haly a dostupným investičním možnostem zákazníka. Standardně vybavujeme naši výrobní technologii ručně ovládanými přepravními zařízeními, což umožňuje zinkařům největší možnou variabilitu a flexibilitu v řízení procesu s kusovým materiálem (automatické přepravní zařízení na zvláštní požadavek).

 • Návrh závodu
 • Projektový inženýring
 • Linka pro chemickou předúpravu
 • Sušící pec (se systémem zpětného získávání tepla)
 • Zinkovací pec
 • Přepravní zařízení
 • Zařízení na ochranu životního prostředí
 • Pomocné vybavení a příslušenství
 • Instalace zařízení
 • Uvedení zařízení do provozu

V takovýchto projektech, sušící pec (se systémem zpětného získávání tepla) a také zinkovací pec vždy sami navrhujeme a vyrábíme. Rovněž návrh zařízení, projektový inženýring, instalace zařízení a uvedení zařízení do provozu provádíme taktéž vlastními silami.

U komponentů, které nepocházejí z naší vlastní výroby, spolupracujeme výhradně se zkušenými partnery, kteří jsou na trhu žárového zinkování již mnoho let etablovaní a mají jak vysokou úroveň uznání, tak vynikající pověst.

 

 • Projektová podpora od A-Z (projektové poradenství)
 • Financování projektu (s nezávislými partnery)

• Projektová podpora od A-Z (projektové poradenství)

• Financování projektu (s nezávislými partnery)

Zinkování

Edstředivé zinkování (pro malé díly)

Všechna zařízení pro odstředivé zinkování (pro malé díly) jsou námi navržena podle specifikací zákazníka s individuálním uspořádáním závodu až do kapacity 2,00 t / h (netto). Jsou přizpůsobeny příslušným technickým požadavkům, rozměrům haly a dostupným investičním možnostem. Standardně vybavujeme naši technologii poloautomaticky řízenou dopravní technologií (v některých oblastech automatizovanou dopravní technologií), která zákazníkům nabízí nejlepší možný poměr ceny a výkonu (poměr výnosů a nákladů). (Zařízení s plně automatizovanou dopravní technologií v případě potřeby či požadavku).

Financování projektu (s nezávislými partnery)

Projektová podpora od A-Z (projektové poradenství)

 • Návrh závodu
 • Projektový inženýring
 • Linka pro chemickou předúpravu
 • Sušící pec (se systémem zpětného získávání tepla)
 • Zinkovací pec
 • Zinkovací zařízení s odstředivou jednotkou (umístění nad vanou nebo na podlaze)
 • Přepravní zařízení
 • Zařízení na ochranu životního prostředí
 • Pomocné vybavení a příslušenství
 • Instalace zařízení
 • Uvedení zařízení do provozu

V takovýchto projektech, sušící pec (se systémem zpětného získávání tepla) a také zinkovací pec vždy sami navrhujeme a vyrábíme. Rovněž návrh zařízení, projektový inženýring, instalace zařízení a uvedení zařízení do provozu provádíme taktéž vlastními silami.

U komponentů, které nepocházejí z naší vlastní výroby, spolupracujeme výhradně se zkušenými partnery, kteří jsou na trhu žárového zinkování již mnoho let etablovaní a mají jak vysokou úroveň uznání, tak vynikající pověst.

 • Projektová podpora od A-Z (projektové poradenství)
 • Financování projektu (s nezávislými partnery)
Poradenství

Projektová podpora od A-Z (projektové poradenství)

V souvislosti s výstavbou zcela nového závodu žárového zinkování (pro kusové zboží) a také s výstavbou zcela nového závodu odstředivého zinkování (pro malé kusy) nabízíme v případě potřeby zákaznickou projektovou podporu od A po Z (projektové poradenství) daleko nad běžný rozsah projektového inženýringu. Modulární přístup umožňuje našim zákazníkům flexibilně pracovat na jejich projektech s různými externími zúčastněnými stranami. Ze sušicí pec (se systémem zpětného získávání tepla a galvanizační pecí bude pocházet z naší strany). Toto nám umožňuje nabídnout vám osobní doprovodnou podporu od vaší původní myšlenky k úspěšné realizaci vašeho projektu.

V rámci našeho projektového poradenství můžeme nabídnout naši podporu například v následujících oblastech:

 • Společná definice požadovaného technlogického zařízení
 • Společná definice rozložení technologie
 • Výběr a definice obecného toku materiálu
 • Definice specifikací pro zahájení diskuse s architektem
 • Podpora diskusí s architektem
 • Pomoc při zpracování plánování vašich nákladů
 • Koordinace rozhraní projektu
 • Výpočet ziskovosti a financování projektu (včetně poradenství v oblasti zdrojů)
 • Příprava obchodního plánu

Outsourcing některých fází projektového poradenství k nám umožňuje našim zákazníkům minimalizovat dodatečný čas potřebný pro plánovanou investici.

To zase umožňuje našim zákazníkům nadále se soustředit na své hlavní podnikání a intenzivně pokračovat v klíčových činnostech nebo nových klíčových činnostech.

Financování

Financování projektu

V případě, že naši zákazníci spojí svůj investiční project s nami jakožto dodavatelem, můžeme jim nabídnout službu podpory jejich investičních projektů výhodnými finančními řešeními díky naší bankovní nezávislé síti.

Mezi ně patří například:

 • Příprava analýzy ziskovosti pro investiční projekt
 • Sestavení finančního plánu (plánování rozpočtu) pro investiční projekt
 • Jednání o financování s našimi kooperačními partnery

Díky této exkluzivní službě nabízíme našim zákazníkům další „krok vpřed“, abychom mohli rychle realizovat potřebné nebo odložené investiční projekty.

Realizace těchto investičních projektů pak může přispět například k trvalému zlepšování likvidity a ziskovosti, jakož i trvalému zvyšování produktivity, a tím k vytváření vyšších výnosů.

FIB GALVATECH je členem skupiny společností FIB

Naše lokality

FIB Galvatech UG (omezená odpovědnost))

Tel:  +49 (0)2423 902206 Fax: +49 (0)2423 902205

info@fib-galvatech.com Datenschutzbeauftragter: Udo Cardung ( Adresa, jak je uvedeno výše)

Kontaktujte nás